Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου 2012 και η ενημέρωση των αναλυτών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.