Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, αντί στις 28 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μαΐλλης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.