Σε αγορά 3.037 μετοχών της Motor Oil, συνολικής αξίας 15.173,98 ευρώ, προέβη στις 17/5 η Motor Oil Holdings, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

 

Η ενημέρωση πραγματοποιείται καθώς το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil Holdings αποτελείται από τους κυρίους Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη, οι οποίοι είναι, αντίστοιχα, πρόεδρος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Motor Oil.