Η «MIG» ανακοίνωσε ότι στις 18/05.2012 o κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, απέκτησε 55.000 μετοχές, συνολικής αξίας  12.133,52 ευρώ.