«Να συνεννοηθούν ταχέως» ζήτησε ο πρόεδρος της κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, Γιενς Βάιντμαν, από τους Έλληνες και τους ευρωπαίους υπεύθυνους, σχετικά με τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα


«Οι παρούσες αβεβαιότητες… μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλό κίνδυνο τόσο της ΕΚΤ, όσο και τις άλλες κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη, που συνθέτουν το ευρωσύστημα», τόνισε ο κ. Βάιντμαν. 

 
Ο ίδιος εκτιμά ότι «εναπόκειται τελικά στις κυβερνήσεις να αποφασίσουν, εάν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι πρέπει να υποστούν συμπληρωματικές θυσίες. Προσωπικά, θα θεωρήσω ‘‘σφάλμα’’, να αυξηθεί ο κίνδυνος, που διατρέχει τώρα το ευρωσύστημα όσον αφορά την Ελλάδα».