Στο ποσό των 148,7 δισ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο των παλαιών και νέων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για το 2012 χωρίς να συνυπολογιστούν πρόστιμα, προσαυξήσεις, επιτόκια και δόσεις δανείων.
Σύμφωνα με ανάλυση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) σχετικά με το σύνολο υποχρεώσεων των επιτηδευματιών μέχρι το τέλος του έτους, αυτό σημαίνει ότι η αγορά χρειάζεται κάθε μήνα 12,4 δισ. ευρώ, όταν το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου μόλις ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ, Δηλαδή 13,3 δισ. ευρώ το μήνα.

Αναλυτικά προκύπτει ότι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων τον οποίο καλούνται να πληρώσουν όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων θα πληρωθει το ποσό των 10,7 δισ. ευρώ, για φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων τον οποίο πληρώνουν όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων πλην των ατομικών θα πληρωθούν 2,16 δισ. ευρώ.

Για φόρο ακίνητης περιουσίας 2011 θα πληρωθούν 3,6 δισ. ευρώ, για ειδικό τέλος ακινήτων (είσπραξη από ΔΕΗ) θα πληρωθούν1,05 δισ. ευρώ για ΦΠΑ 16,6 δισ. ευρώ , για εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ θα πληρωθούν 0,1 δισ. ευρώ, για εισφορά αλληλεγγύης1,3 δισ. ευρώ και για ΕΤΑΚ 2009 και ΦΑΠ 2010 και 2011 θα πληρωθούν - μόνο από τις ατομικές -2,45 δισ. ευρώ.

Για τέλος επιτηδεύματος 2011 θα πρέπει να πληρωθούν 0,1 δισ. ευρώ , για ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ 4,3 δισ. ευρώ και άλλα 20 δισ. ευρώ για εισφορές στο ΙΚΑ και 0,4 δισ. ευρώ για εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΥΕΚ μόνο για όσες απασχολούν μισθωτούς.

Τα δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι ΤΑΠ ΕΡΤ και ΔΕΗ φτάνουν στο 10,2-11,5 δισ. ευρώ ενώ το ειδικό τέλος τραπεζικών συναλλαγών θα φτάσει στα 0,65 δισ. ευρώ και τα τέλη κυκλοφορίας (για όσους έχουν μεταφορικό όχημα) ανέρχονται στα 1,3 δισ. ευρώ.

Το τέλος χαρτοσήμου επαγγελματικής στέγης (για όσους έχουν ιδιόκτητη στέγη είναι 0,35δισ. ευρώ και στα παραπάνω ποσά θα πρέπει να προστεθούν τα ενοίκια για όσους δεν έχουν ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη και ο συμπληρωματικός φόρος από ενοικίαση ακινήτων για όσες επιχειρήσεις λαμβάνουν μισθώματα από ενοικίαση ακινήτων.

Όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων για το 2012 ανέρχεται στα 52,2 δισ. ευρώ (αναθεώρηση στα 53,3 δισ. ευρώ) ενώ οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (σύνολο ιδιωτικού τομέα) σε τράπεζες και δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν το Μάρτιο του 2012 στα 133,4 δισ. ευρώ οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και 42 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το δημόσιο.