Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Πλαστικά Θράκης.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 6,7% στα 64,5 εκατ. ευρώ από 60,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 7,4 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 65,3%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 219,7% στα 2,7 εκατ. ευρώ από 866.000 ευρώ το α΄τρίμηνο της περασμένης χρήσης.

Παράλληλα στις 31.03.2012 ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σε  48,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με 50,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011 και ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,4.

Αναφορικά με το β΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης προβλέπεται να συνεχιστεί η ανοδική πορεία των μεγεθών του Ομίλου, όχι όμως στους τόσο υψηλούς ρυθμούς αύξησης  του α΄ τριμήνου, με τη διοίκηση να διατηρεί πάντα τις επιφυλάξεις της καθώς τόσο το εγχώριο όσο και το διεθνές περιβάλλον παραμένουν σε αστάθεια.