Σε αγορά ιδίων μετοχώνμέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος προχώρησε στις 18/5 η FHL Κυριακίδης.
Η εταιρεία αγόρασε 794 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 0,6619 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 532,03 ευρώ.