Σε αγορά 70 μετοχών προχώρησε η ΕΛΤΡΑΚ στις 18/5. 

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η μέση τιμή κτήσης ανήλθε στα 1,71 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η αγορά έγινε μέσω της Alpha Finance.