Αύξηση κατά 25% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη της Ryanair, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στην Ευρώπη και ανήλθαν στα 502,6 εκατ. ευρώ από τα 400,7 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.
Ωστόσο η διοίκηση εκτιμά ότι τα κέρδη θα υποχωρήσουν στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, καθώς προσπαθεί να αυξήσει τους δασμούς ώστε να εξισορροπήσει το υψηλότερο κόστος των καυσίμων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της το ποσό μπορεί να υποχωρήσει από 400-440 εκατ. ευρώ εφέτος.