Στην αγορά 1914 κοινών ονομαστικών μετοχών προχώρησε ο κ. Τσινάβος Γεώργιος στις 18/5. 

Η συνολικά αξία των μετοχών ανήλθε στα 1186.68 ευρώ.