Σε συμφωνία για την πώληση μέρους της συμμετοχής της στην μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία της Κίνας, την Alibaba Group, κατέληξε η Yahoo.
Σύμφωνα με τη Yahoo μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις, η Alibaba κατέληξε να επαναγοράσει το ήμισυ του 40% που κατέχει η Yahoo. Με την πώληση αυτή, η Yahoo θα συγκεντρώσει περί τα 7,1 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 6,3 δισ. δολάρια θα αφορούν σε μετρητά και τα υπόλοιπα σε προνομιούχες μετοχές της.

Η συμφωνία δίνει επίσης τη δυνατότητα στην Alibaba να εξετάσει το ενδεχόμενο δημόσιας προσφοράς (IPO).