Αύξηση κατά 1% σημείωσε τον Απρίλιο ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο Γενικός δείκτης κατά το μήνα Απρίλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2012, σηµείωσε αύξηση 0,2%, έναντι µείωσης 0,1%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Μαΐου 2011 – Απριλίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Μαΐου 2010 – Απριλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι αύξησης 3,5%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων .