Μείωση κατά 3,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Παραγγελιών στη Βιομηχανία το Μάρτη του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως προκύπτει, ο μέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκάμηνου Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκάμηνου Απριλίου 2010 - Μαρτίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 3,1%, έναντι αύξησης 4,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Παράλληλα, ο δείκτης του Κύκλου Εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 4,3% για τον Μάρτη του 2012, σε σχέση με αύξηση 7,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2011 .

Ο μέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2010 - Μαρτίου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 6,0%, έναντι αύξησης 6,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.