Σε αγορά και πώληση μετοχών της Jumbo προέβη στις 17/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Eurobank EFG Equities προχώρησε:

 

1) Στην αγορά 2.343 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 7.444,32 ευρώ. 

2) Στην πώληση 175 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 542,50 ευρώ 

3) Στην αγορά 175 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 544,25 ευρώ.

 

Σημειώνεται πως η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities προς την Jumbo και ακολούθως από την Jumbo προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, και το επενδυτικό κοινό γίνεται επειδή ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities, ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Jumbo.