Σε αγορά 1.000 μετοχών της ΔΕΗ, συνολικής αξίας 1667,28 ευρώ, προέβη στις 16/5 ο κ. Κουταλιάγκας Νικόλαος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.