Σε αγορά 400 μετοχών της PC Systems, συνολικής αξίας 47,60 ευρώ, προέβη στις 17/5 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθανάσιος Ισμαήλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.