Το ποσοστό της ανεργίας στη Ρωσία υποχώρησε στο 5,8% τον Απρίλιο, από 6,5% που ήταν Μάρτιο. Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 4,4 εκατ., σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας. 

 

Το ποσοστό της ανεργίας του Απριλίου είναι το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2008, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν την ανεργία στο 6,4%.