Σε αγορές μετοχών της Μηχανικής προχώρησε στις 16/5 ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Π. Εμφιετζόγλου, υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Συγκεκριμένα, προέβη την 16η Μαίου 2012 σε αγορά 6.000 κοινών μετοχών αξίας 894 ευρώ και 2.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 190 ευρώ.