Υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης διαμορφώνονται οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας το 2012 ο μέσος ανώτατος συντελεστής φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα είναι 43,2% και 26,1% για τα νομικά πρόσωπα στην Ευρωζώνη ενώ οι ανάλογοι συντελεστές στην Ελλάδα είναι 49% και 30 % αντίστοιχα.
Επιπλέον ,ο μέσος ανώτατος συντελεστής του ΦΠΑ στην Ευρωζώνη είναι 20% ενώ στη χώρα μας είναι 23%.

«Οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι υψηλότεροι του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ τόσο στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, όσο και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Eurostat.