Η Essence Energy AE ανέλαβε την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου επί βιομηχανικού δώματος ισχύος 99.45 kw στο Κορωπί Αττικής. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου. 


Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εταιρία Essence Energy αποτελεί μέλος του ομίλου εταιριών PGroup, έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιριών επένδυσης και ανάπτυξης ακινήτων στην Βαλκανική χερσόνησο. 

 

Από το 1998, η PGroup σημειώνει εκθετικό ρυθμό ανάπτυξης με συνέπεια την ύπαρξη σήμερα χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει περισσότερα από 250,000 τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας σε Ελλάδα και Ρουμανία. 

 

Η Essence Energy αποτελεί κορυφαίο επενδυτή στο τομέα της ηλιακής ενέργειας, έχοντας ωστόσο θέσει ως στόχο το 2011 να διευρύνει τις δραστηριότητές της περιλαμβάνοντας και άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως την αιολική και τη βιομάζα. 

 

Από την ίδρυσή της, η Essence Energy έχει αναδειχτεί πρωτοπόρος στην Έρευνα και την Ανάπτυξη. Έχουμε συνάψει συνεργασίες με εταιρείες που υποστηρίζονται από επιστήμονες παγκόσμιας κλάσης και στοχεύουν να βρίσκονται στην κορυφή των τεχνολογικών εξελίξεων.