Την εισαγωγή της κατά 100% θυγατρικής Επίλεκτος Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε η διοίκηση της Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία.
Συγκεκριμένα, εισάγονται 10.906.250 μετοχές της Επίλεκτος Ενεργειακή ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ έκαστη στη μη ρυθμιζόμενη Νεοαναπτυσσομένων Αγορά Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τη μέθοδο ιδιωτικής τοποθέτησης.