Στη στρατηγική για την ανάπτυξη, την οποία θα πρέπει να προωθήσει η ΕΕ, αναφέρεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Φαν Ρομπάι, στη επιστολή προς τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες, ενόψει της μεθαυριανής άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

 

Κατ’ αρχάς, ο Χ. Ρομπάι τονίζει ότι στόχος της Συνόδου δεν είναι να υπάρξουν συμπεράσματα ή να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά να υπάρξει η καλύτερη δυνατή πολιτική προετοιμασία, ώστε να ληφθούν αποφάσεις στην τακτική Σύνοδο του Ιουνίου.

 

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνει οι συζητήσεις των «27» να επικεντρωθούν σε τέσσερα βασικά ζητήματα:

 

Πρώτον, θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη εφαρμογής υγιών εθνικών οικονομικών πολιτικών οι οποίες αποτελούν τον «ακρογωνιαίο λίθο» μιας φιλικής προς την ανάπτυξη στρατηγικής δημοσιονομικής πειθαρχίας, ώστε να αποφεύγονται μακροοικονομικοί εκτροχιασμοί.

 

Δεύτερον, θα πρέπει να προωθηθούν ευρωπαϊκές πολιτικές με προστιθέμενη αξία, όπως το πρόγραμμα για την Ενιαία Πράξη Εσωτερικής Αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στην προώθηση της κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

 

Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα προς όφελος της χρηματοδότησης της οικονομίας. Ο κ. Ρομπάι αναφέρεται ιδιαίτερα στην ανάγκη μεγαλύτερης κινητοποίησης της ΕΤΕπ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής με αύξηση των κεφαλαίων και ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. τη χρηματοδοτική διευκόλυνση για τον επιμερισμό κινδύνου και εγγυήσεις δανείων για τις Μεταφορές).

 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει ακόμη τη σημασία να δρομολογηθεί η πιλοτική φάση των ομολόγων για τα έργα και οι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ να κατευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό προς την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική σύγκλιση. Παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών, ο Χ. Ρομπάι επιμένει στην ανάγκη να διεξαχθεί συζήτηση και για το θέμα της υιοθέτησης φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

 

Τέταρτον, θα πρέπει να αποφασιστούν μέτρα με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο Χ. Ρομπάι τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις επενδύσεις και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των πολιτικών απασχόλησης.

 

Κατά τη συζήτηση η Επιτροπή θα ενημερώσει τους «27» για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε οκτώ κράτη-μέλη , μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Ο Χ. Ρομπάι καταλήγει τονίζοντας ότι το δείπνο εργασίας θα ολοκληρωθεί με συζήτηση επί των πρόσφατων εξελίξεων στην ευρωζώνη.