Σε αγορά 15.000 μετοχών, συνολικής αξίας 29.850 ευρώ, της Lamda Development προέβη η Consolidated Lamda Holdings στις 18/05/2012, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.