Στην υποβάθμιση των καλυμμένων ομολόγων τεσσάρων ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch.

Πρόκειται για τις τράπεζες Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.

Πιο αναλυτικά τα καλυμμένα ομόλογα:

- Της Alpha, υποβαθμίστηκαν από Β- σε ΒΒΒ-, με αρνητικό outlook
- Της Eurobank, υποβαθμίστηκαν από Β- σε ΒΒΒ- με αρνητικό outlook
- Της Εθνικής (Πρόγραμμα 1) υποβαθμίστηκαν από Β- σε ΒΒ- με αρνητική προοπτική
- Της Εθνικής (Πρόγραμμα 2) υποβαθμίστηκαν από Β- σε ΒΒΒ- με αρνητικό outlook
- Της Πειραιώς από Β- σε ΒΒΒ-με αρνητική προοπτική