Σε καθεστώς παρακολούθησης με αρνητικές συνέπειες τοποθέτησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch τις αξιολογήσεις τρίων κυπριακών τραπεζών. Πρόκειται για την Τράπεζα Κύπρου, τη Cyprus Popular Bank και την Ελληνική Τράπεζα. 

Ειδικότερα, τέθηκαν σε καθεστώς παρακολούθησης οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις, τα Support Rating Floors (SRFs) «BB+» και ο βαθμός κρατικής στήριξης «3» (Support Ratings).


Παράλληλα, ο οίκος υποβάθμισε την αξιολόγηση βιωσιμότητας της Τρ. Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας σε «b-» από «bb-» και της Cyprus Popular Bank σε «f» από «b».


Η κίνηση του Fitch αντανακλά το γεγονός πως οι κυπριακές τράπεζες παραμένουν ευάλωτες στους κινδύνους στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. 


Στην έκθεσή του, ο οίκος αναφέρει ότι σε περίπτωση που οι εκλογές του Ιουνίου δεν οδηγήσουν στη συγκρότηση νέας κυβέρνησης με εντολή να συνεχίσει το πρόγραμμα της Ε.Ε. και του ΔΝΤ και τις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μια έξοδος της Ελλάδα από την Ευρωζώνη θα ήταν πιθανή.


Σημειώνει επίσης ότι αν και η τάση για στήριξη από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης προς τις τράπεζες της χώρας δεν έχει αλλάξει, η ικανότητα της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έκταση των προβλημάτων που θα προκύψουν λόγω των δραστηριοτήτων των τραπεζών στην Ελλάδα.


Ο Fitch τονίζει ότι η CPB είναι πιο εκτεθειμένη σε ελληνικά δάνεια (49% των δανείων στα τέλη του 2011), ενώ ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου (34% στα τέλη Μαρτίου του 2012) και η Ελληνική Τράπεζα (17% στα τέλη του 2011).


Η έκθεση των τραπεζών στο κρατικό χρέος της Ελλάδας έχει υποχωρήσει σημαντικά, μετά τις απομειώσεις το 2011 και κυμαίνεται μεταξύ 35 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα και περίπου 350 εκατ. ευρώ στην CPB.