Σε αγορά 30.000 μετοχών της MIG, συνολικής αξίας 6.814,27 ευρώ, προέβη στις 21/5 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέας Βγενόπουλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.