Αυξημένο τζίρο κατά 13,3% στα 3,3 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία Παπουτσάνης σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Από τις παραπάνω πωλήσεις το 26% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 11% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο περίπου 63% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Το 44% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,264 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 0,213 εκατ. Ευρώ το 2011, ενώ οι ζημιές μετά φόρων συρρικνώθηκαν στα 0,213 εκατ. Ευρώ το 2012 σε σχέση με ζημίες 0,315 εκατ. ευρώ το 2011.

Το μικτό κέρδος της περιόδου ανήλθε σε 0,62 εκατ. ευρώ έναντι 0,46 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011, ενώ το αντίστοιχο μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 18,9% για την τρέχουσα περίοδο έναντι 15,9% για το 2011. Η συνολική βελτίωση του μικτού κέρδους οφείλεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων, την συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών, και βελτιστοποίησης του προϊοντικού μίγματος.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας (έξοδα διοίκησης και διάθεσης) λόγω της συνεχούς προσπάθειας περιορισμού των δαπανών και παρά τις αυξημένες πωλήσεις μειώθηκαν από 0,681 εκατ. ευρώ σε 0,669 εκατ. ευρώ ήτοι κατά 1,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Σημειώνεται ότι εντός του Μαϊου 2012 η εταιρεία έλαβε προκαταβολή επιδότησης ύψους 950.000 ευρώ. Το εν λόγω επενδυτικό έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, αφορά επεκτάσεις και εκσυχρονισμό του εργοστασίου και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%.