Την έντονη απογοήτευσή της εξέφρασε η διοίκηση της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις οι οποίες την οδηγούν σε οριστικό κλείσιμο.

Η εταιρεία η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας τα τελευταία δύο έτη, φαίνεται ότι βάζει τελικά λουκέτο, αφού όπως τονίστηκε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης από τον πρόεδρο της εταιρείας, οι έως τώρα εξελίξεις οδηγούν μια από τις ιστορικότερες Ελληνικές Βιομηχανίες σε οριστικό κλείσιμο.


Ειδικότερα, στη διάρκεια της συνέλευσης ο πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι στις 23/4/2012 η ιδιοκτήτρια του ακινήτου όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας έχει προβεί σε εκτέλεση έξωσης της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας. Όσον αφορά το αίτημα της εταιρείας σχετικά με την ενεργοποίηση της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (Φ.Ε.Κ 956 30/6/210), καμία απάντηση δεν έχει ληφθεί έως και σήμερα.


Τέλος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επεσήμανε ότι αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αιτήσεως πτωχεύσεως της εταιρείας Λέντσινγκ Α.Ε., η οποία εκδικάσθηκε την 4/4/2012. Στη συνέχεια η ΓΣ ενέκρινε τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης ως προς τη διασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας της εταιρείας και τη διαφύλαξη των αρχείων της και του έδωσε εκ νέου εντολή, όπως ενεργεί ό,τι είναι δυνατό για την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για το σκοπό αυτό (νομική υποστήριξη, φύλαξη, επικοινωνία και λοιπές στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες).


Την ίδια στιγμή δεν προτάθηκαν μέλη για να ορισθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με αποτέλεσμα η εταιρεία να στερείται διοικήσεως. Για το λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως ο πρόεδρος της Γεν.Συνέλευσης καταθέσει αίτηση διορισμού προσωρινής διοικήσεως στο αρμόδιο δικαστήριο, χωρίς να προτείνει συγκεκριμένα μέλη προσωρινής διοικήσεως.
«Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση περαίωσε τις εργασίες της εκφράζοντας την απογοήτευση της για τις έως τώρα εξελίξεις , οι οποίες σε μία κρίσιμη για την Ελληνική Οικονομία στιγμή, οδηγούν μια από τις ιστορικότερες Ελληνικές Βιομηχανίες σε οριστικό κλείσιμο» αναφέρει η διοίκηση.


Επίσης, η γενική συνέλευση των μετόχων υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες της Εταιρείας και των εργαζομένων της, στην κατεύθυνση της επαναλειτουργίας μέσω της συνολικής παραγωγικής και οικονομικής της αναδιάρθρωσης , έτυχε της επιβράβευσης επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού τα οποία επί 7 μήνες διαπραγματεύτηκαν την εξαγορά της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας με τις πιστώτριες Τράπεζες χωρίς δυστυχώς ευτυχή κατάληξη.


«Καθ’όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων οι μέτοχοι ,δια μέσου των αποφάσεων Γεν. Συνελεύσεων, η Διοίκηση με την υπομονή και επιμονή της στην εκτέλεση του επιχειρησιακού της σχεδίου, οι εργαζόμενοι δια μέσου της ώριμης και επικοδομητικής τους στάσης, συνέβαλλαν θετικά στην προσπάθεια επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιδιωκούμενης συμφωνίας με τους επενδυτές.
Δυστυχώς κρίνοντας εκ του αποτελέσματος οι πιστώτριες Τράπεζες δεν είχαν στο σύνολο τους την ίδια στάση και ως εκ τούτου η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία γίνεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.