Σε υποβάθμιση της αξιολόγησης της Ιαπωνίας σε Α+ από «ΑΑ» προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης  Fitch. Παράλληλα ο οίκος έδωσε αρνητικό outlook.