Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε ομόφωνα το οριστικό κείμενο της Σύμβασης Προεγγραφής για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.

Το κείμενο θα υπογραφεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των πιστωτικών ιδρυμάτων και την Τετάρτη θα διαβιβαστούν στις τράπεζες τα συμβόλαια προεγγραφής για την διάθεση των ομολόγων ύψους 18 δισ. ευρώ από τον EFSF.

Νωρίτερα ανώτατο τραπεζικό στέλεχος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters είχε αναφέρει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες της χώρας Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank θα λάβουν τα 18 δισ. της ανακεφαλαιοποίησης

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση απευθείας από την ΕΚΤ, μόλις λάβουν αυτά τα 18 δισ. ευρώ.