Το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ συνολικά άντλησε η Ισπανία από την έκδοση εντόκων γραμματίων 3μηνης και 6μηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα από την δημοπρασία 3μηνων εντόκων άντλησε 1,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 0,846% από 0,634% προηγουμένως. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,9 φορές (από 7,6 φορές τον Απρίλιο)

Από δημοπρασία των 6μηνων εντόκων άντλησε 1 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,737% από 1,58%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4,3 φορές (από 3,3 φορές).