Με ταχύτερους ρυθμούς από εκείνους που προβλέπει ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2012-2013 εκτιμά ότι θα αναπτυχθεί η οικονομία της Αυστραλίας ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην έκθεσή του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Ο ΟΟΣΑ εγκρίνει το «φιλόδοξο» σχέδιο της κυβέρνησης να επαναφέρει τους πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και εκτιμά ότι, παρά τη «ρευστή» κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, η Αυστραλία θα συνεχίσει να απολαμβάνει σημαντικά οικονομικά οφέλη από το εμπόριο ορυκτών μετάλλων, εάν και εφόσον δεν ανακόψει την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας με μέτρα για την ενίσχυση των άλλων κλάδων της εθνικής οικονομίας.