«Μπαράζ» προσφυγών από συνταξιούχους και φορείς οδηγούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της συνταγματικότητας και νομιμότητας των νέων περικοπών που εφαρμόζουν (αναδρομικά) αυτή την περίοδο στις κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, καθώς και στις επικουρικές που ξεπερνούν τα 200 ευρώ.
Σύμφωνα με την «Ημερησία» στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μεταξύ άλλων, προσέφυγαν ο Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Τράπεζας και 18 μεμονωμένοι συνταξιούχοι (ενώ εκκρεμεί η υποβολή πολλών παρόμοιων αιτήσεων) προσβάλλοντας τις συνταξιοδοτικές μειώσεις ως αντίθετες σε σειρά διατάξεων του Συντάγματος, διεθνών κανόνων δικαίου, αλλά και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει διαμορφωθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι αιτήσεις ακύρωσης στρέφονται κατά των υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που έδωσαν οδηγίες για τις περικοπές σε εκτέλεση του συνταξιοδοτικού νόμου 4051/12 που προσβάλλεται και αυτός ως αντισυνταγματικός.