Σε πώληση 555.570 μετοχών της Ελτράκ, συνολικής αξίας 972.247,50 ευρώ, προχώρησε στις 22/5 ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Πολίτης Αναστάσιος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 


Επίσης, ο κ. Πολίτης ενημέρωσε με την από 22/05/2012 επιστολή του την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρεία, ότι το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελτράκ, διαμορφώθηκε από 13,90% σε 10,23%.


Επιπλέον, το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κα Πολίτη Αλεξάνδρα προέβη στις 22/5/2012 σε πώληση 300.000 μετοχών συνολικής αξίας 525.000 ευρώ.