Η SAP, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής λόγισμικών επιχειρηματικής διαχείρισης θα αγοράσει την Ariba, την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, έναντι 4,5 δισ. δολαρίων ή 45 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση. 

 

Η αγορά πιθανόν θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο, ύστερα από την έγκριση  από το μετοχικό συμβούλιο της Ariba και από τις ρυθμιστικές αρχές.