Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της επένδυσης στην κινητή τηλεφωνία από την εταιρεία MLS.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το 2011 στους αναλυτές, η επένδυση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα αποτελέσματά της αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του επομένου διαστήματος.

Αναφορικά με την περασμένη χρήση όπως αναφέρθηκε η εταιρία επηρεάστηκε από τη μεγάλη μείωση που εμφάνισε η ελληνική αγορά καταγράφοντας μείωση των πωλήσεων (παρά την αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά). Οι απώλειες από την ελληνική αγορά αντισταθμίστηκαν σε κάποιο ποσοστό από τη δραστηριότητα της εταιρίας στο εξωτερικό και δη από τις πωλήσεις στις αγορές της Τουρκίας και της Χιλής τους τελευταίους μήνες του 2011. Στις αρχές του 2012 η MLS εισήλθε και στην αγορά του Μαρόκου. Τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της εταιρίας στο εξωτερικό θα αποτυπωθούν καλύτερα στο σύνολο της χρήσης του 2012. Παράλληλα, κατά την τρέχουσα χρήση η εταιρία συνεχίζει την πολιτική μείωσης εξόδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο τριετές επιχειρηματικό πλάνο(2012-2014) που έχει σε εξέλιξη η MLS με στόχο τη μετεξέλιξή της σε μία ανταγωνιστική διεθνή εταιρία τεχνολογίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η εταιρία μετά από σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ολοκλήρωσε την Talk& Drive International Product Platform. Με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει την παγκόσμια καινοτομία MLS Talk&Drive σε όποια γλώσσα και για όποια χώρα επιθυμεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων. Η εταιρία εστιάζει σε αγορές σε διάφορα μέρη του κόσμου με χαμηλό ποσοστό διείσδυσης πλοήγησης και προοπτικές υψηλών ρυθμών ανάπτυξης την επόμενη τριετία.

Τέλος, η διοίκηση αναφέρθηκε και στη δραστηριότητα της εταιρίας στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Με αιχμή του δόρατος το νέο διαδραστικό πίνακα MLSBoard το διάστημα 2010-2011 η MLS ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 1.100 διαδραστικών συστημάτων συνολικού ποσού 1,6 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε εξέλιξη βρίσκονται νέοι διαγωνισμοί για τους διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία, στους οποίους συμμετέχει η MLS.