Πλεόνασμα εμφάνισε ο λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης τον Μάρτιο από έλλειμμα τον Φεβρουάριο.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 9,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, από έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. 


Το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στα 8,6 δισ. ευρώ τον Μάρτιο από πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. 


Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε σε 6,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο από 5,2 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο.