Σε αγορά 24.557 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ελλάκτωρ, συνολικής αξίας 17.929,22 ευρώ, προέβη στις 22/5 ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.