Στην αγορά συνολικά 23.200 ονομαστικών μετοχών της Autohellas, αξίας 19.452,16 ευρώ, προέβη στις 22/5 ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.