Υποχώρηση στα 74,3 εκατ. ευρώ από 86,4 εκατ. ευρώ σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Electronet στη χρήση 2011. Οι πωλήσεις αφορούν την χονδρική πώληση και όχι το άθροισμα των λιανικών πωλήσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι ξεπέρασαν για το 2011 τα 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας τα προ φόρων κέρδη σημείωσαν άνοδο 12,25% και διαμορφώθηκαν στα 506,1 εκατ. ευρώ, έναντι 450,9 εκατ. ευρώ για την χρήση του 2011.

Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε μικρή βελτίωση και ανήλθε στο 5,65%, έναντι 5,36% που ήταν το 2010, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 14,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον κλάδο, όπως ήταν αυτή του 2011, η εταιρία κατόρθωσε όχι μόνο να διατηρήσει την κερδοφορία της αλλά και να την αυξήσει, ενώ η πτώση του τζίρου της ήταν σαφώς μικρότερη από αυτή που κινήθηκε η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο σύνολο της (περίπου 20%).

Επιπρόσθετα, το σύνολο των υποχρεώσεων της μειώθηκε κατά 20% ενώ οι απαιτήσεις της κατά 13% αυξάνοντας περαιτέρω το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.