Η Fourlis A.E. Συμμετοχών στις 22 Μαΐου 2012 προέβη στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,8790 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 4.395,00, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Eurobank EFG Equities.