Σε αγορά 2.000 μετοχών της PC Systems, συνολικής αξίας 239 ευρώ, προέβη στις 22/5 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθανάσιος Ισμαήλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.