Με νέα οικονομικά ασφαλιστικά προγράμματα εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της «Εν Υγεία» η International Life.
Η ασφαλιστική εταιρεία - ανταποκρινόμενη στο αίτημα των ασφαλισμένων για ασφάλεια υψηλής ποιότητας, σε χαμηλές τιμές - προσαρμόζει στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες επιλεγμένα προγράμματα υγείας και διαθέτει στην αγορά νέα ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα, με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Συγκεκριμένα, η International Life εμπλουτίζει το portfolio των υπηρεσιών της, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τα ευέλικτα ετησίως ανανεούμενα νοσοκομειακά προγράμματα νέας γενιάς, «Εν Υγεία Μέλλον» και «Εν Υγεία Στήριξη», σχεδιασμένα για παροχή αξιόπιστων νοσοκομειακών υπηρεσιών, με οικονομικά ασφάλιστρα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Τα νέα προγράμματα υγείας είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του σύγχρονου καταναλωτή με οικονομικό ασφάλιστρο, απευθύνονται σε ενδιαφερομένους ηλικίας έως 65 ετών, με δυνατότητα επέκτασης και σε προστατευόμενα μέλη κτλ. Τα ασφαλιστικά προγράμματα είναι συμβατά με την οδηγία Solvency II και παρέχουν κάλυψη σε έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, επιπλέον παροχές και επιδόματα, δυνατότητα ιατρικής βοήθειας στο εξωτερικό και ανανεώνονται αυτόματα.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους και την οικονομική τους δυνατότητα:
• Το πρόγραμμα «Εν Υγεία Στήριξη» προσφέρει υπηρεσίες υγείας για νοσηλεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ανώτατο ποσό κάλυψης 450.000 ευρώ και εκπιπτόμενο ποσό για ιδιαιτέρως οικονομικό ασφάλιστρο. Ο ασφαλισμένος επιλέγει θέση νοσηλείας κατά την στιγμή της νοσηλείας.
• Όσοι επιθυμούν πρόσθετες παροχές, μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα «Εν Υγεία Μέλλον», το οποίο προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης για νοσηλεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ανώτατο ποσό κάλυψης 800.000 ευρώ και με το οποίο ο ασφαλισμένος επιλέγει o ίδιος τη θέση νοσηλείας του (Α’ ή Β΄), ήδη από την έναρξη της ασφάλισης.

Όπως σημειώνει ο κ. Φωκίων Μπράβος, Πρόεδρος του Ομίλου International Life «Ο ασφαλιστικός κλάδος ανέκαθεν έθετε τον πολίτη στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του, με στόχο να απαντά στις ανάγκες του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η International Life υπηρετεί πιστά τη βασική αρχή της να είναι σύμμαχος των πελατών της. Ανταποκρινόμενοι στο οικονομικό περιβάλλον, αλλά και στις αλλαγές που έχουν γίνει στο ΕΟΠΥΥ, προσφέρουμε μια ειδική κατηγορία ευέλικτων και οικονομικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, τα οποία προσφέρουν περιεκτικές καλύψεις, με στόχο να δώσουν μια σίγουρη λύση στον πελάτη με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα».