Την επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αποφάσισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με φορολογικούς συντελεστές στο 0,1% για τις μετοχές και 0,01% για τα ομόλογα.

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε την διεύρυνση του φόρου, ακόμα και αν δεν συμφωνήσουν όλα τα κράτη - μέλη της Ευρώπης, ενώ τονίζει πως πρέπει να εξαιρεθεί ο φόρος από τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο ο φόρος πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή κάλυψη όλων των φορέων και όλων των συναλλαγών, ενώ η αποφυγή του χρειάζεται να καταστεί ασύμφορη.