Από την Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012 θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.


Η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012.
 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα λάβει χώρα την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012.