Την Πέμπτη, 28 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σιδενόρ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.