Σε αγορά 2.672 κοινών ονομαστικών μετοχών της Aegean Airlines, συνολικής αξίας 3.444,40 ευρώ, προέβη στις 22/5 η Autohellas ATEE, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Η Autohellas ATEE είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας, Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Γεώργιο Βασιλάκη.