Σε πώληση 938 κοινών ονομαστικών μετοχών της Jumbo, συνολικής αξίας 2.814,81 ευρώ, προέβη στις 22/5 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. 


Ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της JUMBO Α.Ε.Ε.