Σε αγορά 30.000 μετοχών της MIG, συνολικής αξίας 6.668,88 ευρώ, προέβη στις 23/5 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέας Βγενόπουλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.